ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เข้าสู่เว็บไซต์